Строителство на жилищни сгради

Фирма „Скай Билд“ ЕООД е с над четиринадесет годишен опит в областта на строителния бизнес.

Досега компанията се е развивала в областта на жилищното строителство.
Към основната си дейност ние предлагаме също консултинг, инженерно и архитектурно проектиране.

Стъпки при искане на оферта

Лична среща с клиента

Строителството на къщи е мащабна по своята същност дейност, за която се изискват много добри организационни умения и много добри технически квалифицирани кадри. Нашето дружество се е доказало на пазара и разполага с този набор от умения и професионалисти(строителни инженери, технически ръководители, арматуристи, кофражисти и др.), за да изпълни предпочитанията на своите клиенти, а именно-мечтания дом, офис или вила.

Предпроектно проучване

След уточняване на детайлите с клиента се извършва предпроектно проучване.

Изготвяне на ПУП

Подробният устройствен план (ПУП) се създава като приложение на общия градоустройствен план. В случай, че за населеното място няма общ устройствен план, се създава направо ПУП.

Изготвяне на проект

Изготвянето на проект в СкайБилд ЕООД се извършва от високо квалифицирани архитекти.

Количествена сметка

Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.

Оферта

Празен раздел. Редактирайте страницата, за да добавите съдържание тук.

Имоти за продажба