Борисов отмени забраната за строителство на Калиакра

След разпореждане на премиера Бойко Борисов заповедта, с която се въведе забрана за строителство, земеделие и риболов в новообявената защитена зона „Комплекс Калиакра“, се отменя. Това стана ден след като министърът на околната среда и водите Нено Димов обяви, че забраната за тези дейности ще остане.

Заповедта се отменя с оглед възникналото напрежение сред гражданите в района на общините Каварна, Шабла и Балчик, съобщават от МОСВ. Тя беше издадена на 21 юли след преговори на министър Димов с Европейската комисия във връзка с осъдително решение на Съда на Европейския съюз срещу България по казуса Калиакра. Целта на преговорите с ЕК беше да се ограничат максимално щетите от недалновидни управленски решения, взети от правителството на тройната коалиция и министър Джевдет Чакъров. Постигнатото споразумение с ЕК беше, за да не се налагат финансови санкции и милиони загуби за България, включително чрез премахване на съществуващи обекти, става ясно от съобщението на МОСВ.

Още утре министър Димов ще се срещне с кметовете на населените места в района на Калиакра, с представители на инициативния комитет „Да спасим Добруджа“ и със засегнатите браншови организации. Целта е да бъде обсъдена ситуацията, възникнала след решението на Съда на Европейския съюз и да се постигне възможно най-правилното решение за всички страни и за държавата, след причинената огромна щета от предишни управления.

Тепърва Димов ще разговаря с еврокомисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела и ще го покани да дискутират заедно с неправителствените организации, които са в основата на изготвянето на списъците с териториите по „Натура 2000“, с представителите на потърпевшите частни собственици, браншови организации и други засегнати страни в района на Калиакра различните позиции и да се търсят решения и намиране на възможния баланс.

Сградното строителство остава силен двигател на сектора през юни

И през юни общата строителна продукция в България продължава да се повишава, стимулирана основно от сградното строителство, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

През месеца индексът на продукцията в сектор „Строителство” е с 0,2% над равнището от предходния месец, сочат сезонно изгладените данни. Сградното строителство расте с 1,3%, докато гражданското/инженерното строителство се свива с 1,1%.

Индекси на строителната продукция (2010 = 100)

На годишна база календарно изгладените данни показват увеличение от 7,9% на общата строителна продукция през юни.

Растежът при сградното строителство е значителен спрямо юни миналата година – 15 на сто, макар и да се забелязва известно забавяне спрямо предходния месец, когато бе отчетен ръст от 19,2 на сто.

Гражданското строителство също успява да запише нарастване на годишна база, макар и със само 0,2%.